Новините на Радио Русе от 10.11.2022 г.

245

Новините на Радио Русе от 10.11.2022 г., представени от Галя Савова.