Новините на Радио Русе от 10.11.2023 г.

205

Новините на Радио Русе от 10.11.2023 г., представени от Галя Савова.