Новините на Радио Русе от 11.05.2023 г.

306

Новините на Радио Русе от 11.05.2023 г., представени от Лилия Рачева.