Новините на Радио Русе от 11.06.2020 г.

499

Новините на Радио Русе от 11.06.2020 г., представени от Теодора Копчева