Новините на Радио Русе от 11.06.2021 г.

209

Новините на Радио Русе от 11.06.2021 г., представени от Теодора Копчева