Новините на Радио Русе от 11.07.2019 г.

335

Новините на Радио Русе от 11.07.2019 г., представени от Лилия Рачева