Новините на Радио Русе от 11.07.2022 г.

222

Новините на Радио Русе от 11.07.2022 г., представени от Лилия Рачева.