Новините на Радио Русе от 11.07.2023 г.

285

Новините на Радио Русе от 11.07.2023 г., представени от Лилия Рачева.