Новините на Радио Русе от 11.10.2019 г.

332

Новините на Радио Русе от 11.10.2019 г., представени от Лилия Рачева