Новините на Радио Русе от 11.11.2022 г.

181

Новините на Радио Русе от 11.11.2022 г., представени от Теодора Копчева.