Новините на Радио Русе от 11.12.2017 г.

1475

Новините на Радио Русе от 11.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.