Новините на Радио Русе от 11.12.2019 г.

349

Новините на Радио Русе от 11.12.2019 г., представени от Теодора Копчева