Новините на Радио Русе от 11.12.2023 г.

184

Новините на Радио Русе от 11.12.2023 г., представени от Теодора Копчева.