Новините на Радио Русе от 12.01.2023 г.

146

Новините на Радио Русе от 12.01.2023 г., представени от Теодора Копчева.