Новините на Радио Русе от 12.02.2020 г.

356

Новините на Радио Русе от 12.02.2020 г., представени от Теодора Копчева