Новините на Радио Русе от 12.05.2023 г.

170

Новините на Радио Русе от 12.05.2023 г., представени от Лилия Рачева.