Новините на Радио Русе от 12.06.2020 г.

445

Новините на Радио Русе от 12.06.2020 г., представени от Теодора Копчева