Новините на Радио Русе от 12.07.2019 г.

557

Новините на Радио Русе от 12.07.2019 г., представени от Теодора Копчева