Новините на Радио Русе от 12.07.2022 г.

225

Новините на Радио Русе от 12.07.2022 г., представени от Теодора Копчева.