Новините на Радио Русе от 12.07.2023 г.

277

Новините на Радио Русе от 12.07.2023 г., представени от Галя Савова.