Новините на Радио Русе от 12.08.2021 г.

323

Новините на Радио Русе от 12.08.2021 г., представени от Теодора Копчева