Новините на Радио Русе от 12.08.2022 г.

164

Новините на Радио Русе от 12.08.2022 г., представени от Лилия Рачева.