Новините на Радио Русе от 12.09.2022 г.

154

Новините на Радио Русе от 12.09.2022 г., представени от Лилия Рачева.