Новините на Радио Русе от 12.09.2023 г.

198

Новините на Радио Русе от 12.09.2023 г., представени от Лилия Рачева.