Новините на Радио Русе от 12.10.2023 г.

224

Новините на Радио Русе от 12.10.2023 г., представени от Лилия Рачева.