Новините на Радио Русе от 12.11.2019 г.

388

Новините на Радио Русе от 12.11.2019 г., представени от Лилия Рачева