Новините на Радио Русе от 12.11.2021 г.

223

Новините на Радио Русе от 12.11.2021 г., представени от Теодора Копчева