Новините на Радио Русе от 12.12.2017 г.

729

Новините на Радио Русе от 12.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.