Новините на Радио Русе от 12.12.2017 г.

543

Новините на Радио Русе от 12.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.