Новините на Радио Русе от 13.012.2017 г.

688

Новините на Радио Русе от 13.012.2017 г., представени от Галя Савова.