Новините на Радио Русе от 13.02.2020 г.

347

Новините на Радио Русе от 13.02.2020 г., представени от Теодора Копчева