Новините на Радио Русе от 13.04.2020 г.

351

Новините на Радио Русе от 13.04.2020 г., представени от Галя Савова