Новините на Радио Русе от 13.06.2019 г.

345

Новините на Радио Русе от 13.06.2019 г., представени от Лилия Рачева