Новините на Радио Русе от 13.06.2023 г.

326

Новините на Радио Русе от 13.06.2023 г., представени от Лилия Рачева.