Новините на Радио Русе от 13.07.2020 г.

463

Новините на Радио Русе от 13.07.2020 г., представени от Теодора Копчева