Новините на Радио Русе от 13.07.2022 г.

233

Новините на Радио Русе от 13.07.2022 г., представени от Лилия Рачева.