Новините на Радио Русе от 13.08.2020 г.

339

Новините на Радио Русе от 13.08.2020 г., представени от Лилия Рачева