Новините на Радио Русе от 13.09.2023 г.

151

Новините на Радио Русе от 13.09.2023 г., представени от Лилия Рачева.