Новините на Радио Русе от 13.10.2023 г.

219

Новините на Радио Русе от 13.10.2023 г., представени от Лилия Рачева.