Новините на Радио Русе от 13.11.2018 г.

245

Новините на Радио Русе от 13.11.2018 г., представени от Теодора Копчева