Новините на Радио Русе от 13.11.2023 г.

208

Новините на Радио Русе от 13.11.2023 г., представени от Теодора Копчева.