Новините на Радио Русе от 14.01.2018 г.

269

Новините на Радио Русе от 14.01.2018 г., представени от Теодора Копчева