Новините на Радио Русе от 14.01.2020 г.

494

Новините на Радио Русе от 14.01.2020 г., представени от Теодора Копчева