Новините на Радио Русе от 14.05.2020 г.

470

Новините на Радио Русе от 14.05.2020 г., представени от Теодора Копчева