Новините на Радио русе от 14.06.2021 г.

376

Новините на Радио русе от 14.06.2021 г., представени от Теодора Копчева