Новините на Радио Русе от 14.07.2021 г.

306

Новините на Радио Русе от 14.07.2021 г., представени от Теодора Копчева