Новините на Радио Русе от 14.07.2023 г.

231

Новините на Радио Русе от 14.07.2023 г., представени от Теодора Копчева.