Новините на Радио Русе от 14.09.2022 г.

147

Новините на Радио Русе от 14.09.2022 г., представени от Лилия Рачева.