Новините на Радио Русе от 14.09.2023 г.

212

Новините на Радио Русе от 14.09.2023 г., представени от Лилия Рачева.