Новините на Радио Русе от 14.10.2019 г.

206

Новините на Радио Русе от 14.10.2019 г., представени от Лилия Рачева