Новините на Радио Русе от 14.11.2018 г.

131

Новините на Радио Русе от 14.11.2018 г., представени от Теодора Копчева